Keha & Hinge Keskus

Shindo I astme koolitus on algamas 17. september 2023
kell 11.00 Pärnus (Ringi 11)
Registreerimiseks on vajalik teha ettemakse 25eur.

 
Avantia OÜ arvelduskonto nr.
EE821010022055993004 

 

Lisainfo tel 56 455 422 Heli

 

Laup. 30.09  kl.11.00 Shindo süvendav + II aste

Pühap. 01.10 kl.11.00 I aste II päev

 

 

 

 

 

ÜLEVAADE KOOLITUSTEST

 


Lihtne ja ainulaadne Shindo meetod on mõeldud kasutamiseks tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas elavale ja oma tervisest hoolivale inimesele. Shindo meetod pakub võimaluse ennast ja oma lähedasi ise aidata, õppides selgeks lõdvestused ja venitusharjutused ning lihtsad massaživõtted. Harjutused on lihtsad ja jõukohased igaühele olenemata soost, vanusest ning eelnevast kehalisest. ettevalmistusest. Huvilistel on võimalik Shindo, Jomoni ja Kuratomi meetodit põhjalikumalt õppida, sooritades kursuste lõpul eksam ja saada vastav sertifikaat Jaapani Shindo Assotsiatsioonilt. 

Võimalus tellida ühekordseid koolitusi ja esitlusi.

 

 

 

Shindo koolitus

  


-   I aste ehk assistent-instruktori kursus

-   Süvendav kursus

-   II aste ehk instruktori kursus

 

 

Shindo I astme ehk assistent-instruktori kursus

 

I aste jaguneb kaheks osaks.  6 päeva + 9 päeva / maksumus 400 + 800eur 

Esimese osa läbime vähemalt 4 kuu jooksul ja kursus toimub kas 2 päeva kuus või üle 3 nädala 1 päev (see on grupi kokkulepe). 

Esimene kursuse osa on rohkem enda ja pere aitamiseks ja toetuseks.

Esimese osa lõpuks antakse Eesti shindo ühingu sertifikaat, mis annab õiguse kahe aasta jooksul alustada I astme 2. osaga kui on soovi edasi õppida. 

 

I astme 2. osa on neile, kes tahaksid rohkem teada shindost ja minna sügavamale tehnikatega. 

2. osa soovituslik läbimise aeg on kuni 5 kuud. 
 

I astme kursusel õpitakse ja harjutatakse kuute meridiaanide põhivenitust üksi ja toetusega, lõdvestusharjutusi, varbamassaaži, selja-, käte-, jalgade-, pea- ja turjamassaaži, Jaapani kultuuri seost Shindoga, puudutuse tähtsust. Tutvutakse teiste Kuratomi meetodi liikidega. Õpitakse läbi iseenda kogemuse ja läbi puudutuse. I astme kursusel õpitavad võtted on lihtsad ja kerged kasutada iseenda ja oma pere toetamiseks.

 

Shindo I astme lõpetajad saavad Kazuko Kuratomi Shindo sertifikaadi (150eur), mis annab õiguse juhendada Shindo venitustunde ja teha tutvustusi. Shindo I astme lõpetamine ei anna õigust teha Shindo massaaži tasu eest. 

 

 

 

Shindo süvendav kursus

 

Kursusel võivad osaleda kõik, kes on läbinud I astme koolituse. Kursusega võib liituda igal ajal ning selle läbimine on eelduseks II astme kursusel osalemiseks.

Süvakursus on oluline Shindo praktiseerimise etapp. Selles korratakse põhikursuse sisu, õpitakse uusi tehnikaid, valmistutakse võimalikuks II astme kursuseks ja harjutatakse vabamat lähenemisviisi põhikursuse tehnikale. Kujundatakse välja oma käekiri ja minnakse võtetega põhjalikumaks ja asenditega nõudlikumaks.

Süvendaval kursusel on soovitatav osaleda (vähemalt 1 x aastas) venitustundide juhendajatel, kes ei plaani edasi õppida II astme koolitusel. Eesmärk on pädevuse hoidmine ja isiklik areng venitustunni juhendajana.

 

 

 

II astme ehk Shindo instruktori kursus:

 

Kursus toimub 8 kuu vältel.

 

Kursus toetub algastmele ja süvendavale kursusele, II astme õppepäevadele, instruktori õppepäevadele ning osalemisele I astme koolituspäevadel kursuse juhendaja abina.

Kursus lõppeb testiga Kazuko Kuratomile. Instruktori sertifikaadi taotlemise maksumus on 250 eur.

 

Sertifikaadi omanikud, kes kasutavad oma töös Shindo meetodit (venitustunni juhendaja, massöör) on kohustatud osalema vähemalt 1x aastas Shindo I astme, süvendaval, II astme, instruktori või Kazuko Kuratomi koolituspäeval. Eesmärk on Shindo pädevuse hoidmine ja areng.

 

Shindo- ja Kuratomi meetod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad nende loojale Kazuko Kuratomile. Kaubamärgi kasutust reguleerib Eesti Vabariigis MTÜ Eesti Shindo Ühing.

 

Jomoni ja Kuratomi meetodi kursustest saavad osa võtta assistent-instruktori sertifikaadi omanikud.

 

Kursuse maksumus 1250 eur. 

 

 

 

 

JOMONI koolitus

 

Jomon-venitusharjutused on samuti eneseabistamise harjutustele tuginev meetod. Jomoni harjutustes, kus keha on väändes, hoides samal ajal sõrmedega varvastest,väljendavad lõpmatut Jomoni keerutatud nöörist tekkivat mustrijälge, mis ühendab sisemuse ja välise ühtseks tervikuks. Samuti sarnanevad spiraalsed liigutused jalaharjutustes  vertikaalsete lõngade (lõimede) väändumisega Jomoni tekstiilides.

Jomoni koolitus koosneb 5-st erinevast moodulist:A;B;C;D ja E + bon-bon tantsust tulenevad venitustest ja massaažist.

Jomoni koolitus jaguneb 8-ks päevaks ja ja päeva hind on 80 eur, koolituse viib läbi Kazuko Kuratomi ise.

 

 

 

 

KURATOMI meetodi koolitus

 

Kuratomi meetod e. DNA meetod on neljadimensiooniline meetod, mis jaguneb 

1. Küünenaha meetod, kursus 2 päeva – 10h, maksumus koos sertifikaadiga 250 eur

2. Sonkyo – venitus, 2 päeva – 10h, maksumus koos sertifikaadiga 250 eur

3. Kosmosekõnni teraapia, kursus 2 päeva – 10h, maksumus koos sertifikaadiga 250 eur

4. Spetsiaalne kursus – soojaveepudeli venitus, kursus 2 päeva – 10h, maksumus koos sertifikaadiga 250 eur

 

 

 

SHIKI MEETOD

 

 

© Hiuwa Kawahara 2007


Kindlasti olete märganud, et osadel inimestel õnnestuvad mingid kindlad harjutused paremini kui teistel, osad saavutavad tulemusi kiiremini ja osadel tekivad jälle vigastused kergemini. Miks see nii on? Sellele annab vastuse hr. Hiuwa Kawahara poolt väljatöötatud Shiki meetod. Hiuwa Kawahara on aastaid tagasi praktiseerinud karatetreenerina. Treenerina märkas ta, et osadel õpilastel tulid tulemused kiiremini ja osadel õpilastel tekkisid vigastused kergemini kui teistel. Osaliselt sellest ajendatuna õppis ta põhjalikult nö idamaade meditsiini, praktiseeris Shindo meetodit ja ajapikku tegeledes-jälgides ning ravides igapäevaselt inimesi, arenes välja SHIKI meetod. SHIKI meetodi järgi jagunevad inimesed nelja erinevasse kehatüüpi (A;B;C;D). Erinevad kehatüübid tulenevad meie DNA-süsteemist ja peamiste kehatüüpide struktuurid leiduvad meie lihaste süsteemis, väljendudes vastavalt kas tugevamad on selja- või rinnalihased ning reie eesmised või -tagumised lihased. SHIKI eesmärk on aidata ja toetada inimesi tasakaalustades nende kesktelge, et nad tunneksid ennast paremini, oleksid rõõmsamad ja tunnetaksid oma keha nii vaimsest kui ka füüsilisest aspektist lähtudes. SHIKI meetod sobib kõigile, kel soov endaga põhjalikumalt tegeleda ja teisi abistada. Kuidas erinevaid tüüpe kindlaks määrata ning kuidas seda rakendada igapäevaelus (keha tasakaalustamisel – lõdvestamisel, tulemuslikumal treenimisel, sportimisel või klientidega tegelemisel – nõustamisel), sellest räägib lähemalt Sensei  Kawahara. Tutvustus toimub ise kaasa tehes: määrame teineteise lihastüübi ja proovime igale tüübile omaseid harjutusi-liigutusi.

SHINDO looja ja õpetaja Kazuko Kuratomi

koos õpetaja Heli Randojaga 

Koolitused