Koolitused

Võta huvi korral ühendust!
Heli 56455422

 


ÜLEVAADE KOOLITUSTEST
 
Lihtne ja ainulaadne Shindo® meetod on mõeldud kasutamiseks tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas elavale ja oma tervisest hoolivale inimesele. Shindo® meetod pakub võimaluse ennast ja oma lähedasi ise aidata, õppides selgeks lõdvestused ja venitusharjutused ning lihtsad massaživõtted.
Harjutused on lihtsad ja jõukohased igaühele olenemata soost, vanusest ning eelnevast kehalisest ettevalmistusest. Huvilistel on võimalik Shindo®, Jomoni ja Kuratomi meetodit põhjalikumalt õppida, sooritades kursuste lõpul eksam ja saada vastav sertifikaat Jaapani Shindo® Assotsiatsioonilt. 


Võimalus tellida ühekordseid koolitusi ja esitlusi.
 
 
SHINDO KOOLITUS
  

- I aste ehk assistent-instruktori kursus
-  Süvendav kursus
-  II aste ehk instruktori kursus
 
Shindo I astme ehk assistent-instruktori kursus: 
 
- I aste jaguneb kaheks osaks.  6 päeva + 9 päeva / maksumus 400 + 855 eur 
- Esimese osa läbime vähemalt 4 kuu jooksul.
- Esimene kursuse osa on rohkem enda ja pere aitamiseks ja toetuseks.
- Esimese osa lõpuks antakse Eesti Shindo® Ühingu sertifikaat, mis annab õiguse kahe aasta jooksul alustada I astme 2. osaga kui on soovi edasi õppida. 
 
- I astme 2. osa on neile, kes tahaksid rohkem teada Shindost ja minna tehnikatega sügavamale. 
- 2. osa soovituslik läbimise aeg on kuni 5 kuud. 
 
- I astme kursusel õpitakse ja harjutatakse kuute meridiaanide põhivenitust üksi ja toetusega, lõdvestusharjutusi, varbamassaaži, selja-, käte-, jalgade-, pea- ja turjamassaaži, Jaapani kultuuri seost Shindoga, puudutuse tähtsust. Tutvutakse teiste Kuratomi meetodi liikidega. Õpitakse läbi iseenda kogemuse ja läbi puudutuse. I astme kursusel õpitavad võtted on lihtsad ja kerged kasutada iseenda ja oma pere toetamiseks.
 
Shindo I astme lõpetajad saavad Kazuko Kuratomilt Shindo sertifikaadi (150eur), mis annab õiguse juhendada Shindo venitustunde ja teha tutvustusi.
Shindo I astme lõpetamine ei anna õigust teha Shindo massaaži tasu eest. 
 
 
Shindo süvendav kursus: 
 
- Süvakursus on oluline Shindo praktiseerimise etapp. Selles korratakse põhikursuse sisu, õpitakse uusi tehnikaid, valmistutakse võimalikuks II astme kursuseks ja harjutatakse vabamat lähenemisviisi põhikursuse tehnikale. Kujundatakse välja oma käekiri ja minnakse võtetega põhjalikumaks ja asenditega nõudlikumaks.

 

- Kursusel võivad osaleda kõik, kes on läbinud I astme koolituse. Kursusega võib liituda igal ajal ning selle läbimine on eelduseks II astme kursusel osalemiseks. 

- Enne II astme koolitusele minemist, peab süvendaval kursusel käima 8 kuu jooksul vähemalt 10 õppepäeva. 

- Süvendaval kursusel on soovitatav osaleda (vähemalt 1 x aastas) venitustundide juhendajatel, kes ei plaani edasi õppida II astme koolitusel. Eesmärk on pädevuse hoidmine ja isiklik areng venitustunni juhendajana.
 
 
II astme ehk Shindo instruktori kursus:
 
- Kursus toimub 90 tundi, 12 kuu vältel (18 päeva, 5h päevas). 
 
- Kursus toetub algastmele ja süvendavale kursusele, II astme õppepäevadele, instruktori õppepäevadele ning I astme koolituspäevadel kursuse juhendaja abina osalemisele.
Kursus lõppeb testiga Kazuko Kuratomile.
 
- Sertifikaadi omanikud, kes kasutavad oma töös Shindo meetodit (venitustunni juhendaja, massöör) on kohustatud osalema vähemalt 1x aastas Shindo I astme, süvendaval, II astme, instruktori või Kazuko Kuratomi koolituspäeval. Eesmärk on Shindo pädevuse hoidmine ja areng.
 
Shindo- ja Kuratomi meetod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad nende loojale Kazuko Kuratomile. Kaubamärgi kasutust reguleerib Eesti Vabariigis MTÜ Eesti Shindo Ühing.
 
Jomoni ja Kuratomi meetodi kursustest saavad osa võtta assistent-instruktori sertifikaadi omanikud.
 
Kursuse maksumus 1800€ + 250€ sertifikaat. 

 
 
JOMONI koolitus
 
- Jomon-venitusharjutused on samuti eneseabistamise harjutustele tuginev meetod. Jomoni harjutustes, kus keha on väändes, hoides samal ajal sõrmedega varvastest,väljendavad lõpmatut Jomoni keerutatud nöörist tekkivat mustrijälge, mis ühendab sisemuse ja välise ühtseks tervikuks. Samuti sarnanevad spiraalsed liigutused jalaharjutustes  vertikaalsete lõngade (lõimede) väändumisega Jomoni tekstiilides.


- Jomoni koolitus koosneb 5-st erinevast moodulist: A;B;C;D ja E + bon-bon tantsust tulenevad venitustest ja massaažist.


- Jomoni koolitus jaguneb 8-ks päevaks ja ja päeva hind on 100€, koolituse viib läbi Kazuko Kuratomi ise.
 
 
 
KURATOMI meetodi koolitus
 
KURATOMI POOLT MUUTMISES 
vajadusel info +372 56455422


Kuratomi meetod e. DNA meetod on neljadimensiooniline meetod, mis jaguneb neljaks osaks:

1. Küünenaha meetod, kursus 2 päeva – 10h
2. Sonkyo – venitus, 2 päeva – 10h
3. Kosmosekõnni teraapia, kursus 2 päeva – 10h
4. Spetsiaalne kursus – soojaveepudeli venitus, kursus 2 päeva – 10h
 
 

SHIKI MEETOD
 
© Tadao Kawahara 2007


Kindlasti olete märganud, et osadel inimestel õnnestuvad mingid kindlad harjutused paremini kui teistel; osad saavutavad tulemusi kiiremini ja osadel tekivad jälle vigastused kergemini. Miks see nii on?


Sellele annab vastuse hr. Tadao Kawahara poolt väljatöötatud Shiki meetod. Tadao Kawahara on aastaid tagasi praktiseerinud karatetreenerina. Treenerina märkas ta, et osadel õpilastel tulid tulemused kiiremini ja osadel õpilastel tekkisid vigastused kergemini kui teistel. Osaliselt sellest ajendatuna õppis ta põhjalikult nö idamaade meditsiini, praktiseeris Shindo® meetodit ja ajapikku tegeledes-jälgides ning ravides igapäevaselt inimesi, arenes välja SHIKI meetod.

 

SHIKI meetodi järgi jagunevad inimesed nelja erinevasse kehatüüpi (A;B;C;D). Erinevad kehatüübid tulenevad meie DNA-süsteemist ja peamiste kehatüüpide struktuurid leiduvad meie lihaste süsteemis, väljendudes vastavalt kas tugevamad on selja- või rinnalihased ning reie eesmised või -tagumised lihased. SHIKI eesmärk on aidata ja toetada inimesi tasakaalustades nende kesktelge, et nad tunneksid ennast paremini, oleksid rõõmsamad ja tunnetaksid oma keha nii vaimsest kui ka füüsilisest aspektist lähtudes.

 

SHIKI meetod sobib kõigile, kel on soov endaga põhjalikumalt tegeleda ja teisi abistada. Kuidas erinevaid tüüpe kindlaks määrata ning kuidas seda rakendada igapäevaelus (keha tasakaalustamisel – lõdvestamisel, tulemuslikumal treenimisel, sportimisel või klientidega tegelemisel – nõustamisel), sellest räägib lähemalt Sensei Kawahara. Tutvustus toimub ise kaasa tehes: määrame teineteise lihastüübi ja proovime igale tüübile omaseid harjutusi-liigutusi.