Keha & Hinge Keskus

 

Monday at 12:00 p.m
Tuesday at 10:00 am
Wednesday at 18.30
Thursday at 17.15
Sunday at 10:00 AM

 

 

 

The price of a stretching lesson per person - 8 eur
Pre-registration is not necessary, wear comfortable clothes.

 


Meridian stretching exercises


Meridian stretches should be done on the principle of bending

 

  • Lung-large intestine meridian

Feet shoulder-width apart, toes slightly inwards, hands behind the back with the thumbs joined. Deep slow bend forward, arms rise from behind, arms and legs straight.

  • Liver-gallbladder meridian

Sit on the ground, legs as far apart as possible. Bending towards the right leg. Grab the big toe with your right hand, palm up. Then bring the left hand over the head and grab the 4 toes. Repeat the same towards the other side.

  • Kidney-bladder meridian

Sit on the ground, legs straight and parallel in front. Bend forward, left hand over right hand and grasp small toes. The legs are straight and the head is on the knees.

  • Heart-small intestine meridian

Sit on the ground, feet together. Hands interlaced around toes. Then a maximum forward bend.

  • The meridian of the heartbeat-triple heater

Cross your legs, cross your arms. Fingers rest on knees. Maximum forward bending. Buttocks are left behind.

  • Stomach-spleen meridian

Sit on the floor between your legs and get down on your back. Put your hands over your head. Can also be done with one leg.

 

During stretches, breathing occurs from the abdominal area. At the moment of stretching, focus on the painful place and exhale - then the block will move away from the body. Each exercise is accompanied by 6 emphasized exhalations, then holding the breath and 6 more exhalations. There should be 5-10 minutes in each stretch. Make sure your chin is against your chest in all stretches. Do not inhale too sharply. Use even and fused breathing. Before stretching, align your midline and straighten your shoulders. Pain is a message from the heart that stays inside us and waits inside until it wants to come out as a disease.
Our muscles and body are like a box e.packing - it gives us a sense of security, but inside are the meridians and me. We would need to listen to the voice in the box and rescue him from there. Shindo stretches are a very good method for this. Humans have a habit of looking for everything outside: love, energy, security. All these elements exist within us - we only need to open these outlets. Looking for energy from afar is a momentary and quickly disappearing feeling.

 

Kopsu-jämesoole meridiaan

Jalad õlgade laiuselt harkis, varbad veidi sissepoole, käed hoida selja taga pöialdega sõrmseongus. Sügav aeglane painutus ette, käed tõusevad tagant üles, käed- jalad sirged.

 

Maksa-sapipõie meridiaan

Istuda maas, jalad maksimaalselt harkis. Painutus parema jala suunas. Parema käega võtta suurest varbast kinni, hoides peopesa ülespoole. Seejärel viia vasak käsi üle pea ja haarata kinni 4-st varbast. Sama korrata teise poole suunas.

 

Neeru-põie meridiaan

Istuda maas, jalad sirgelt paralleelselt ees. Kummarduda ette, vasak käsi üle parema käe ja võtta kinni väikestest varvastest. Jalad on sirged ja pea põlvedel.

 

Südame-peensoole meridiaan

Istuda maas, jalatallad koos. Käed sõrmseongus ümber varvaste. Seejärel maksimaalne kummardus ette.

 

Südamepauna-kolmiksoojendi meridiaan

Jalad risti, käed risti. Sõrmed toetuvad põlvedele. Maksimaalne kummardus ette. Tuharad jäävad maha.

 

Mao-põrna meridiaan

Istuda jalgade vahele põrandale ja laskuda selili. Käed viia üle pea. Võib teha ka ühe jalaga.

 

Venituste ajal toimub hingamine kõhu piirkonnast. Venituse momendil keskenduda valulikule kohale ja hingata välja – siis eemaldub blokk kehast. Iga harjutusega kaasneb 6 rõhutatud väljahingamist, siis hinge peetus ja veel 6 väljahingamist. Igas venituses tuleks olla 5 – 10 min. Kontrolli, et lõug oleks kõigis venitustes vastu rinda. Ära hinga sisse liiga järsult. Kasuta ühtlast ja sulatatud hingamist.Enne venitusi korrastage oma keskliin ja pange õlad paika. Valu on südame sõnum, mis jääb meie sisse ja ootab sees kuni tahab sealt haigusena väljuda.

Meie lihased ja keha on nagu kast e.pakend – see annab meile turvatunde, sees on aga meridiaanid ja mina. Meil oleks vaja kuulata kastis olevat häält ja päästa ta sealt välja. Shindo venitused ongi selleks väga hea meetod. Inimesel on komme otsida kõike väljaspoolt: armastust, energiat,  turvatunnet. Need kõik elemendid on olemas meie endi sees – need väljundid on tarvis ainult avada. Energiat otsida kaugemalt on hetkeline ja kiiresti kaduv tunne.