Body & Soul Centre

 

 

 

SHINDO WORKSHOPS

 

 


More info: Heli  (+372) 56 455 422 / heli.randoja@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overview of workshops

 

The simple and unique Shindo method is for people who care of their health living in a rapidly changing world. The Shindo method offers an opportunity to help yourself and your loved ones by learning relaxation, stretching exercises and simple massages. Exercises are simple and suitable for everyone, regardless of gender, age, and prior physical preparation. It is possible for interested parties to learn more about the Shindo, Jomon, and the Kuratom method by completing the exam at the end of the course and obtaining a relevant certificate from the Japanese Shindo Association.

It's possible to order one-time training and presentations.

SHINDO 1st level course lasts for 50 academic hours / 8 days. Costs 400 €.
The graduate has the right to instruct stretching classes, advertise Shindo, do Shindo massage at no cost to loved ones, acquaintances.
The exam will be accepted and the certificate will be issued personally by Kazuko Kuratomi. The cost of the exam and the certificate is 150€.

 

Level I workshop 1st and 2nd day - relaxation exercises, stretches of the meridian, toe massage, Free fall I and II points on the floor and chair

 Day 3 and Day 4 - Repeating the basics, stretching with the supporter, basics of back massage, Free fall as a whole, massage using our legs.

 Day 5 and Day 6 - Treatment of legs and arms, back massage, deeper leg treatment.

 Day 7 and Day 8 - Massaging your shoulders and head with your fingers and hands.

 Meeting with Kazuko Kuratomi

 

Deepening course 3 x 5h is intended for assistant-instructors.

 

SHINDO II level course lasts for 150 academic hours and is distributed to 1.5-2 years, costs 1050€.

This is a professional massage training and exam for Kazuko Kuratomi.

 

JOMON workshop

 Jomon-stretching exercises are also a method based on self-help exercises. Jomon's exercises, in which the body is twisted, while holding the toes with fingers, represent the infinite pattern drawn by Jomon's twisted string that unites the interior and the external integral as a whole. Similarly, spiral movements in the foot curves are similar to the twisting of vertical yarns (threads) in Jomon textiles.

Jomon workshop consists of 5 different modules: A, B, C, D and E + bon-bon dance due to stretching and massage.

Jomon workshop is distributed into 8 days and the day price is 60 euros, the training is carried out by Kazuko Kuratomi herself.

KURATOMI method workshops

The Kuratomi Method a.k.a The DNA method is a four-dimensional method that classifies: 

1. Cuticle treatment method, workshops 2 days - 10h, cost with certificate 250 eur

2. Sonkyo - Stretching, 2 days - 10h, cost with certificate 250 eur

3. Cosmic wander therapy, workshop 2 days - 10h, cost with certificate 250 eur

4. Special course - stretching with hot water bottle, course 2 days - 10h, cost with certificate 250 eur

 

 

 

 

 

SHINDO KOOLITUSED

 

Tallinn Toompuiestee 17A
15.06 kl. 17.30  süvendav
16.06 kl. 17.15  II aste
29.06 kl. 9.00  I aste
25.07 kl. 16.15  I aste
27.07 kl. 17.30  II aste
3.08  kl  9.15  I aste
10.08  kl. 9.15  I aste

Pärnu Ringi 11
9.07 kl. 17.30  –  20.30

 

 

Ülevaade kursustest

Lihtne ja ainulaadne Shindo meetod on mõeldud kasutamiseks tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas elavale ja oma tervisest hoolivale inimesele. Shindo meetod pakub võimaluse ennast ja oma lähedasi ise aidata, õppides selgeks lõdvestused ja venitusharjutused ning lihtsad massaživõtted. Harjutused on lihtsad ja jõukohased igaühele olenemata soost, vanusest ning eelnevast kehalisest ettevalmistusest. Huvilistel on võimalik Shindo, Jomoni ja Kuratomi meetodit põhjalikumalt õppida, sooritades kursuste lõpul eksam ja saada vastav sertifikaat Jaapani Shindo Assotsiatsioonilt. 

Võimalus tellida ühekordseid koolitusi ja esitlusi.

SHINDO I astme kursus kestab u. 50 akadeemilist tundi ehk u. 8 päeva. Maksumus 320 €
Kursuse lõpetanul on õigus juhendada venitustunde, reklaamida SHINDO-d, teha mittetasulist massaaži lähedastele, tuttavatele.
Eksami võtab vastu ja tunnistuse väljastab Kazuko Kuratomi isiklikult. Eksami ja tunnistuse maksumus 120 eurot.

I astme kursus 1. ja 2. päev  – lõdvestusharjutused, meridiaani venitused, varbamassaaž, Free fall I ja II punkt põrandal ja toolil

 3. ja 4. päev – põhiküsimuste kordamine ja põhitõed, venitused toetajaga, seljamassaži põhitõed, Free fall tervikuna, jalgade kasutamine massaažis.

 5. ja 6. päev – jalgade ja käte töötlemine, seljamassaaž, jalgade töötlemine sügavamalt.

 7 ja 8. päev – õlgade ja pea käsitlemine sõrmede ja kätega.

  Kohtumine Kazuko Kuratomiga

 

 Süvendav kursus  u. 3 x 5h on mõeldud valmis assistent-instruktoritele.

SHINDO II astme kursus kestab u. 150 akadeemilist tundi ja jaotub u. 1,5-2 aasta peale, maksumusega u. 650 eurot

Tegemist on professionaalse massaaži koolitusega ja eksamiga Kazuko Kuratomile.

JOMONI koolitus

 Jomon-venitusharjutused on samuti eneseabistamise harjutustele tuginev meetod. Jomoni harjutustes, kus keha on väändes, hoides samal ajal sõrmedega varvastest,väljendavad lõpmatut Jomoni keerutatud nöörist tekkivat mustrijälge, mis ühendab sisemuse ja välise ühtseks tervikuks. Samuti sarnanevad spiraalsed liigutused jalaharjutustes  vertikaalsete lõngade (lõimede) väändumisega Jomoni tekstiilides.

Jomoni koolitus koosneb 5-st erinevast moodulist:A;B;C;D ja E + bon-bon tantsust tulenevad venitustest ja massaažist.

Jomoni koolitus jaguneb 8-ks päevaks ja ja päeva hind on 60 eur, koolituse viib läbi Kazuko Kuratomi ise.

KURATOMI meetodi koolitus

Kuratomi meetod e. DNA meetod on neljadimensiooniline meetod, mis jaguneb 

1. Küünenaha meetod, kursus 2 päeva – 10h, maksumus koos sertifikaadiga 240 eur

2. Sonkyo – venitus, 2 päeva – 10h, maksumus koos sertifikaadiga 240 eur

3. Kosmosekõnni teraapia, kursus 2 päeva – 10h, maksumus koos sertifikaadiga 240 eur

4. Spetsiaalne kursus – soojaveepudeli venitus, kursus 2 päeva – 10h, maksumus koos sertifikaadiga 240 eur